26 Ocak 2016 Salı

ABD VE ASKERİ İŞGAL


Adnan Menderes hükümeti, 5 Mart 1959’da, ABD’ye Türkiye’ye silahlı müdahale hakkı veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, “Türkiye, doğrudan ya da dolaylı olarak; tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet ya da sivil saldırıya uğraması durumunda" ABD’ye askeri müdahale hakkı tanıyordu.  “Tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet, sivil saldırı” gibi kavramların ne anlama geldiğini ve hangi durumda oluşacağını Amerikalı yetkililer karar verecekti.


Askeri İşgal : Eski Bir Öykü

ABD’nin Türkiye’ye bakışı ve kimi zaman askeri işgali içeren söylemleri, yarım yüzyıllık eski bir öyküdür. 1946’da Türkiye’ye girerken; aldığı ve aldırdığı kararlar, ikili ve çoklu anlaşmalar, ekonomik ilişkiler, Türkiye’den bir daha çıkmama üzerine kuruludur. Bu amaca yönelik Amerikan siyaseti; bağımsızlığı köreltme, güçsüzleştirme ve gerekirse askeri güç kullanmaya dayalıdır. “Türkiye’den hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini”, “Türkiye’de iktidarı da muhalefeti de kendilerinin belirleyeceğini” işin başında açıklamışlardı.
ABD Hükümeti adına Türkiye’ye gelen ve 1949’da adını taşıyan ünlü raporu hazırlayan Max Weston Thornburg, Washington’a, “Türkiye elden gitmesine asla izin vermeyeceğimiz bir ülkedir”  diyordu.1
ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemi gösteren bir başka örnek, Pentagon’da Güç Dönüşüm Birimi ve Stratejik Gelecek uzmanı olarak çalışan, Deniz Harp Okulu profesörlerinden Thomas P.M.Barnet’in, 2005 yılında yaptığı şu değerlendirmedir. “Ben, Türkiye’yi küreselleşmenin Entegre Olmamış Boşluk (Batı dışındaki ülkeler y.n.) içinde yer alan, bu nedenle kitlesel şiddet ve çatışma riskine en açık ülkeler grubu içine alıyorum... Oysa, küreselleşmenin yayılmasında Türkiye’den daha önemli bir rol oynayacak çok az ülke vardır”.2
Adnan Menderes hükümeti, 5 Mart 1959’da, ABD’yle Türkiye’ye silahlı müdahale hakkı veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, “Türkiye, doğrudan ya da dolaylı olarak; tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet ya da sivil saldırıya uğraması durumunda” ABD’ye askeri müdahale hakkı tanıyordu. “Tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet, sivil saldırı” gibi kavramların ne anlama geldiğini ve hangi durumda oluşacağını Amerikalı yetkililer karar verecekti.3
ABD, 1974 yılında, “haşhaş ekiminin yasaklanmaması durumunda İstanbul’un bombalanacağını” açıklamıştı. Başkan Nixon, ABD Ankara Büyükelçisi Handley’i Washington’a çağırmış, ona, istenilen yasaklamanın yapılmaması durumunda, “Sultanahmet Camii başta olmak üzere” İstanbul’un bombalanacağını ve 6.Filo’nun İstanbul’a geleceğini bizzat Başbakan’a (Bülent Ecevit) bildirmesi görevini vermişti.4
Askeri işgale yönelik gözkorkutmalar günümüze dek sürmüştür. Şubat 1996’da, ABD California Senatörü Brad Sherman, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Türk Ordusu’nun Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde katliam yaptığını ileri sürerek, ABD’nin, “NATO üyeliğine bakılmaksızın” Türkiye’ye Askeri müdahalede bulunmasını istemişti. Amerikalı senatör şunları söylemişti: “Birleşik Devletler, Kürtlerin korunması için daha açık ve daha sert bir tutum izlemelidir. Baskıcı rejimlere karşı tutumumuz, bu ülkelerin NATO müttefiki olması ya da olmaması ile değişmemelidir. Türkiye’deki Kürtlerin korunması için Birleşik Devletler askeri güç kullanarak devreye girmelidir”.5
ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, 24 Temmuz 2002’de, California eyaletinde maliyeti yüksek kapsamlı bir askeri tatbikat düzenledi. “Bin Yılın Meydan Okuması-2002” (Millenium Challenge 2002) adını taşıyan ve Lozan Antlaşması’nın 79.yıldönümünde başlatılan tatbikatın ayrıntıları gizli tutulmuştu. Ancak, konu ve açıklanan amaçlar, 24 Temmuz tarihiyle birleşince, “hedef ülke” olarak ortaya Türkiye çıkıyordu.
Tatbikat senaryosuna göre; “Bir ülkede büyük yitiklere yol açan bir deprem oluyor (Kocaeli depremi). Aynı günlerde uluslararası mahkeme o ülkenin sınırlarını ilgilendiren olumsuz bir karar alıyor; etnik ve dinsel oluşumlar siyasi olarak güçleniyor. Ülke güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle ordu duruma müdahale ediyor ve deniz taşımacılığını önleyecek biçimde ülkeyi güvenlik çemberine alıyor. Birleşmiş Milletler ABD’nin girişimiyle, yaptırım kararı alıyor. Bunun üzerine ABD ordusu, hava saldırısına geçerek ülkenin önemli kentlerini 96 saat içinde(Türkiye'nin seferberlik süresi) işgal ediyordu”.6
ABD Müşterek Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kernal o günlerde, Millenium Challenge 2002 Tatbikatı ve Spiral 1, Spiral 2 senaryolarını kastederek, “kendimizi izin verilmeyen durumlara hazırlıyoruz” demişti.7
Bu tür açıklamalar, Türkiye’deki dengesiz yönetim ve Rus karışmasıyla Ortadoğu’da sıkışan ABD’nin bölgeye yönelik saldırgan politikasıyla birlikte ele alınırsa,  yaşanmakta olan tehlikenin boyutu görülecektir. Türkiye’nin havasahası NATO havasahasıdır” ve “NATO Türkiye’yi korumada kararlıdır” sözlerinin taşıdığı anlam, Türkiye’ye yabancı askerin girmesinin uzak bir olasılık olmaktan çıkarmaktadır. Bu olasılık, 2003’teki Irak müdahalesinde, gerçeğe dönüşmekten kılpayı kurtulmuştu.
Geçmişten günümüze yarım yüzyıllık olay ve söylemler ortada. Ülke yönetiminin kişi egemenliğine indirgendiği; yasama, yargı ve yürütmenin dumura uğratıldığı, devlet yetkililerinin talan aracı olarak kullanıldığı ve muhalefeti olmayan bir ülkede her şey olabilir. İstihbarat örgütünün başındaki kişinin, basına yansıyan, “sekiz füze attırtıp savaş gerekçesi yaratırım” biçimine sözler söyleyebildiği bir ülkede neler olmaz.8

DİPNOT

1            “Bozkırdan Doğan Uygarlık-KöyEnstitüleri” Yalçın Kaya, Tiğlat Mat., İst., 2001,2.Cilt, sf.501
2            “Türkiye Merkez Üs” Nilgün Cerrahoğlu, a.g.g. 30.06.2004
3            “Menderes’in Dramı” Ş.S.Aydemir, Remzi Kit., İst., 1969, sf.29
4            “Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak Savaşları” Fikret Bila, sf.184; ak.Ahmet Erimhan “Çuvaldaki Müttefik” Birharf Yay., İst., 2006, sf.35-36
5            “Haksız Suçlama” Cumhuriyet, 12.02.1999
6            “Çuvaldaki Müttefik” Ahmet Erimhan, Birharf Yay., İst., 2004, sf.216 ve Aydınlık 11.08.2002
7            a.g.e. sf.216
8            Aydınlık 27.10.2015

4 yorum:

 1. ABD’deki 1961 tarihli Dış Yardım Kanunu ve 1968 tarihli
  Dış askerî Satış Kanunu’dur. Ambargo kararının
  Senato’da onaylanması sonrasında Türkiye’nin tepkisi
  gecikmemiştir. Türkiye, öncelikle NATO ile olan
  ilişkilerin tekrar gözden geçirileceğini ve ABD ile olan
  savunma anlaşmalarına ilişkin görüşmelerin artık bir
  anlamının olmadığı belirtmiştir. Ardından 13 Şubat 1975
  tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulduğu ilan
  edilmiştir. Devlet başkanı olarak Rauf Denktaş
  seçilmiştir. Uygulanan ambargo kararı Türkiye üzerinde
  istenilen etkiyi göstermemiş, Kıbrıs konusunda da
  istenilen sonuçları doğurmamış, aksine Türkiye’nin
  ABD’ye karşı güvensiz ve mesafeli bir duruş
  sergilemesine neden olmuştur. Bu yüzden dönemin ABD
  Başkanı C. Carter’ın çabalarıyla 1978 yılında ambargo
  kaldırılmıştır. Ancak Türkiye bu olaydan önemli dersler
  çıkarmış, ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için öz
  kaynaklara yönelme kararı almış, bu doğrultuda savunma
  sanayisine yönelik yatırımlar yapmıştır. Ayrıca
  Bağlantısızlar ile ortak yatırım programları geliştirilmiş,
  Sovyetler Birliği ile “İyi Komşuluk ve Dostluk
  Prensiplerine Dayalı İşbirliği Anlaşması” imzalanmış,
  başta İsrail olmak üzere silah üretimi, modernizasyonu ve
  teknolojisi konusunda anlaşmalar yapılmıştır. İslam
  Konferansı Örgütü (İKÖ) içinde daha aktif yer alınmaya
  başlanmış, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) varlığı
  tanınmıştır.
  Ambargo Sonrası Türk-ABD İlişkileri
  Ambargonun kaldırılmasından sonra Türkiye ile Amerika
  Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde belirgin bir
  iyileşme olmuştur. Ancak, Türkiye’nin ambargo
  döneminde başlattığı çok yönlü dış politika anlayışı devam
  etmiştir. Sovyetlere karşı Türkiye’nin NATO’da
  bulundurduğu büyük askerî gücü, sahip olduğu jeopolitik
  konum ve ABD’nin ülkedeki üs ve tesislerin varlığı ile
  olası bir Sovyet saldırısında Orta Doğu petrollerinin
  korunmasında, Akdeniz’in savunulmasında, Varşova Paktı
  üyesi Balkan ülkelerine karşı oluşturulacak cephelere karşı
  Türkiye’nin önemi artıyordu. Ayrıca, ABD-Batı düşmanı
  İslami rejim karşısında yer alan Türkiye’nin Orta
  Doğu’daki konumu da ABD için artık daha değerliydi.
  Türkiye için 70’li yıllar özellikle iç politika bakımından

  YanıtlaSil
 2. oldukça sıkıntılı geçmiştir. Bu dönemde Türkiye pek çok
  siyasal ve ekonomik sorunla karşı karşıyadır. Ambargo
  sonrası soğuyan ABD-Türkiye ilişkilerini yumuşatmak ve
  Türkiye’nin gerek Sovyetler gerekse İran karşısındaki
  stratejik önemi, ABD’nin Türkiye’ye yardım etmesinde
  etkili olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’ye 1980 yılı içinde
  202 milyon dolarlık askerî, 98 milyon dolarlık ekonomik
  kredi ve yardım önerisinde bulunulmuş ve Carter
  yönetimi, 29 Mart 1980 yılında Türkiye ile “Savunma ve
  Ekonomik İşbirliği Anlaşması” (SEIA) imzalamıştır.
  1974-1980 ARASINDA TÜRKİYE’NİN
  BİLETERAL VE BÖLGESEL İLİŞKİLERİ
  Türkiye-İngiltere İlişkileri
  1970’li yıllarda İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
  Kıbrıs ekseninde geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
  Ancak İngiltere’nin ne garantör bir ülke olarak çok aktif
  bir rol üstlendiğini ne de adadaki anayasa ve mevcut
  anlaşmalara aykırı olarak gerçekleştirilen ihlallere ve Türk
  tarafına karşı uygulanan şiddet ve baskıya karşı somut
  adımlar attığını söylemek mümkündür. Burada
  İngiltere’nin adadaki üslerinin varlığını ve mevcut
  statüsünü koruma düşüncesiyle çoğunluğu oluşturan
  tarafta olmayı yeğlediği söylenebilir.
  İngiltere’nin Yunan tarafına bu yakınlığına rağmen,
  Yunanistan’ın Kıbrıs sorununu uluslararası platforma
  taşıma girişimlerine ise karşı çıkmıştır. İngiltere, I. ve II.
  Cenevre Konferanslarının düzenlenmesi için çaba
  harcayan ülkelerin başında gelmiştir. 1975 yılında Türk
  tarafı, Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni kurduğunu
  açıkladığında İngiltere, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni adanın
  tek meşru temsilcisi olarak gördüğünü belirtmiştir.
  Türkiye-Avrupa İlişkileri
  Bilindiği üzere 1968’de Yunanistan’da darbe ile yönetimi
  ele geçiren Cunta yönetimi ile Batı Avrupa ülkeleri ve
  AET’nin bu ülke ile ilişkileri minimum seviyeye
  indirilirken Türkiye ile olan ilişkiler daha iyi bir seviyeye
  yükselmişti. Bunun en önemli göstergelerinden birisi
  Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile 1971
  yılında imzaladığı ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma
  Protokol’ün yapılmasıdır. 31 Aralık 1995 itibari ile
  Gümrük Birliği gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ekonomik
  ve siyasi istikrarsızlık artmış, Avrupa’yı da etkileyen
  petrol krizi iki tarafın taahhütlerini yerine getirmesinde
  güçlükler yaşanmasına neden olmuştur ve taraflar arasında
  ilişkiler arzulanan şekilde gelişememiştir. 1978 yılında
  iktidardaki Ecevit Hükümeti, yaşanan mali-ekonomik
  krizden çıkış için de katkıda bulunacağı umuduyla AET
  konusunda son derece önemli bir karar almış ve
  Toplulukla olan ilişkilerini durdurmuştur. Açıkçası
  Türkiye’nin kararı, AET için oldukça rahatlatıcı olmuş,
  zaten son dönemde son derece endişe ettiği Türkiye’nin
  üyeliği, daha da önemlisi “serbest dolaşım hakkı” konusu
  hem de Türkiye’nin talebi ile gündemden çıkmıştı. Batı
  Avrupa ile ekonomik ve siyasi entegrasyonu önemseyen
  Adalet Partisi 1979’da iktidara geldiğinde Başbakan S.

  YanıtlaSil
 3. Demirel Hükümeti ülkede yaşanan hem ekonomik hem de
  siyasi kriz sürecinde Batı’nın desteği için arayışlara
  başlamıştı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi ile bu hazırlıklar
  sonuçsuz kalmıştır.
  Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri
  1970’lerde Sovyetler Birliği ile ilişkiler Kıbrıs sorunuyla
  bağlantılı gelişmiştir. Sovyetler 1960’lı yıllarda ve
  1970’lerin başlarında Rum tarafını destekler bir politika
  gütmüştür. Ancak, Yunanistan’daki Cunta’nın Kıbrıs’ta
  gerçekleştirdiği darbenin ardından Sovyetler, adanın
  Yunanistan’a bağlanma ihtimali üzerine, Türkiye’nin
  adaya müdahalesine karşı çok sert bir tavır almamış olsa
  da Sovyetlerin bu süreçte bağımsız ve Makarios
  yönetiminde bir Kıbrıs’tan yana olduğunu da belirtmek
  gerekir. Ancak 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası
  Türkiye’ye uygulanan ABD ambargosu, yeni bir durum
  yaratmış ve Türkiye’nin Sovyetlerle ilişkilerinin
  canlanmasında etkili olmuştur. ABD silah ambargosunun
  kaldırılması ve Sovyetlerin Afganistan işgali, II. Milliyetçi
  Cephe Hükümeti’nin (AP, MSP, MHP) politikalarına da
  yansımış, Sovyetlerle ilişkiler yeniden duraklamıştır. 12
  Eylül 1980 askerî darbesi ise Sovyetlerle olan ilişkilerin
  iyice gerilemesine sebep olmuştur.
  Türkiye-Ortadoğu, Afrika ve Asya İle İlişkileri
  1964 Kıbrıs krizi sırasında yaşanan Johnson Mektubu
  olayı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan
  Amerikan Ambargosu ve Petrol Krizi sürecinde Türkiye,
  Arap dünyası ile ilişkilerini daha da geliştirmeye
  çalışmıştır. BM’de yapılan oylama ve görüşmelerde de
  Arap yanlısı bir politikayı benimsemiştir. Ayrıca, Arap
  ülkelerine ilaç ve gıda yardımında da bulunmuştur. Daha
  önce ihtiyatla yaklaştığı İslam Konferansı Örgütü ile yakın
  temasa geçmiş, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı
  Konferansı’nın İstanbul’da yapılmasını sağlanmıştır.
  İsrail meselesinde Arap tarafını destekleyen Türkiye, Orta
  Doğu politikasında iki ilkeyi takip etmeye çalışmıştır.
  Bunlardan birincisi, Arapların kendi aralarındaki
  çekişmelerde taraf olmamak, ikincisi ise İsrail ile olan
  ilişkilerini tamamen sonlandırmamaktır. Yine, 1975
  yılında Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) Filistin
  halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıyan Türkiye, bu
  örgütün “maslahatgüzarlık” seviyesinde temsiline 1979
  yılında izin vermiştir. 1960’lı yıllardan beri İran bölgede
  lider rol üstlenmek için rakip gördüğü Irak ile mücadele
  hâlindeydi. Hatta İran Şahı, Irak’ı zor durumda bırakmak
  için Kuzey Irak’taki Kürtleri desteklemekteydi.
  Ancak bu, Irak kadar Türkiye’yi de rahatsız etmekteydi.
  Bu sorun ancak 1975 yılındaki İran-Irak arasındaki
  Cezayir Anlaşmasıyla biraz olsun giderilmiş, ülkeler
  arasında geçici de olsa bir rahatlama sağlanmıştır. İran’da
  yaşanan devrim sonrası, Humeyni’nin başa gelmesiyle
  Türkiye-İran ilişkileri yeni bir şekil almıştır. Kasım
  1979’da Tahran’daki ABD elçiliği basılıp 66 ABD
  vatandaşı rehin alındığında ABD, İran ile tüm ilişkilerini

  YanıtlaSil
 4. kesmiş ve müttefiklerinden bu ülkeye ambargo
  uygulamasını istemiştir. Dönemin Ecevit Hükümeti ise
  birçok ülkenin uyguladığı bu ambargoya İran’ın
  komşumuz olması ve ekonomik kaybın çok yüksek
  olacağı gerekçeleri ile katılmamıştır. Bu arada Irak ile
  olan ilişkiler ise 1979 yılında Irak’ta iktidarı ele geçiren
  Saddam Hüseyin’in ülkesindeki iktidarını güçlendirmek
  için Kuzey Irak’taki Türkmenlere baskı uygulamaya
  başlamasıyla gerilmiştir. Bu gerginlik İran-Irak savaşı
  başlayana kadar devam etmiştir. Ancak Türkiye, Kıbrıs
  konusunda Arap dünyasından istediği desteği hiçbir
  zaman bulamamıştır. NATO üyesi olarak Türkiye genelde
  Bağlantısız ülkelerle karşı karşıya gelmiştir. Sovyetler ve
  Bağlantısızların ise daha çok birlikte hareket ettikleri
  görülmektedir.
  EGE SORUNU
  Ege sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında, Kıbrıs ile
  birlikte ilişkilerdeki en büyük iki temel sorundan biri
  olmuş ve hala kesin bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Konunun ciddi bir krize dönüşmesi ise Kıbrıs sorununa da
  paralel olarak 60’lı ve 70’li yıllarda gerçekleşmiştir. 1936
  yılına kadar Ege’de 3 mil olarak kabul edilen kara suları
  sınırı o yıl Yunanistan tarafından tek taraflı olarak 6 mile
  çıkarılmıştır. Türkiye’nin, 15 Mayıs 1964 tarihinde
  kendisinin de Ege’deki karasuları sınırını 6 mile
  çıkardığını açıklaması, Kıbrıs sorununun yarattığı
  gerginlik çerçevesinde olmuştur. Yunanistan’ın buna
  karşılığı ise 1964 ve sonrasında silahtan arındırılmış
  olması gereken Ege’deki adalarını silahlandırmak şeklinde
  olmuştur. Ege sorunu üç temel sebebe dayanmaktadır.
  Bunlar, “kıta sahanlığı”, “ŞR hattı” ve Ege adalarının
  silahlandırılmasıdır. Ege’de 20 Temmuz 1975’te
  NATO’dan bağımsız Dördüncü Ordu (Ege Ordusu)
  adında bir ordu kurmuştur. Yüz binin üzerinde askerîn yer
  aldığı ve Yunanistan’ı son derece endişelendiren Ege
  Ordusu Türkiye’nin NATO kapsama alanı dışındaki tek
  ordusudur. Türkiye, 1990’lı yıllarda yaşanan bazı
  gerginlikler sonrasında da kara sularındaki tutumunu daha
  da sertleştirmiş ve 8 Haziran 1995’te aldığı bir kararla
  Yunanistan’ı n kara sularını Şili olarak 12 mile çıkarması
  karşısında bunu bir casus belli (savaş nedeni) sayacağını
  açıklamıştır.
  12 Eylül 1980 askerî darbesinden sadece kırk gün sonra 20
  Ekim 1980’de Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne izin
  vermiştir. Türkiye, 22 Şubat 1980’de, Yunanistan 23
  Şubat 1980’de daha önce yayımladıkları NOTAM’ları
  karşılıklı kaldırmış ve Ege Deniz’i tekrar sivil havacılığa
  açılmıştır.

  YanıtlaSil