17 Ekim 2017 Salı

ABD’YLE ÇATIŞILIYOR MU?


AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirli bir süreden beri, Batı’yla özellikle de ABD’yle çelişkileri olduğunu gösteren açıklamalar yapıyor; ABD ile çatıştığı izlenimi veriyor. Açıklamaları değerlendiren bir kısım yorumcu; Erdoğan’ın Washington’un verdiği desteği yitirdiğini’, ‘üzerinin çizildiğini’ ya da ‘Batı gözünde miyadının dolduğunu’ söylüyor. Bir başka kesim; ‘AKP’nin dış politikada ister istemez Atatürkçü politikaya döndüğünden’, ‘vatan savunmasından’ hatta ‘anti-emperyalist tutumdan’ söz ediyor. Yandaş kesim ise; ‘Yedi düvelle mücadele edildiğini’, ‘dik ve sağlam bir ulusal duruş gösterildiğini’, ‘Batı’ya diz çöktürüldüğünü’ söylüyor. Televizyon konuşucuları bunları anlatıyor, gazeteler bunları yazıyor.Medya Siyaseti!

Siyasi iktidarın,  son dönemde, ABD başta olmak üzere Batı karşıtı söylemleri ve bunlara karşı yapılan yorumlar, siyasetteki düzeyin göstergesi durumundadır. Olay ve olgulara bakış açısı daralmıştır. Siyasi gündem neredeyse haftalık değerlendirmelere inmiştir. Sürekli konu değiştiren resmi açıklamalar, medya yayınlarıyla halka ulaştırılmakta ve ard arda yapay gündemler yaratılmaktadır. Bilgisiz ve örgütsüz kılınan halk, neyin ne olduğunu anlayamaz hale gelmiştir. Televizyonlar ele geçirilmiş, siyaset, medya yayınlarıyla sınırlanmış durumdadır.
İki hafta öncenin konusu Barzani’nin referandumuydu, bu haftaki konu; ‘ABD’yle çatışma’. Altı hafta önce konu, ‘Almanya’ya haddini bildirmek’ di.
Türk siyasetindeki ufuk daralması, yalnızca iktidardakileri değil siyasetle ilgilenen her kesimi içine almıştır. Aydın çevrelerdeki entellektüel olgunluk, şimdiye dek olmadığı kadar düzey yitirmiştir.

Çatışıyor Görünmek

Siyasetteki düzey yitiminin göstergesi olan açıklamaların hiçbiri doğru değil ve açıklama sahiplerinin niyeti ne olursa olsun; yalan ve yanlışa dayanıyor. Yanılgı ve öngörüsüzlüğü yansıtıyor. Batı’nın destekleyip ayakta tuttuğu ve tutmakta olduğu iktidar, yitirmekte olduğu halk desteğini korumak için; yapay gündemler yaratıp, uygulaması olmayan kurusıkı sözler söylüyor. Gerçekte, ne Batı’nın çıkarlarıyla çelişiyor ne de ulusal hedeflere yöneliyor. Emperyalizmin Ortadoğu politikasına katkı koyan bir iktidarın, gönüllü olarak birlikte olduğu güçle çatışması söz konusu olmuyor.
Hiçbir yönetim, kendi ülkesine zarar verecek bir sürece katkı koyarken sesiz kalmış görünemez. Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanlığını yapıp istenenleri yerine getirirken, sonuçlar ortaya çıkmaya başlayınca kendini gizlemek ancak böyle mümkün olabilir. Gerçeğin ortaya çıkması, yani ülke dağılmaya giderken; bunu yapanlara karşı dirençsiz ve çatışmasız bir görünüm vermek, halkın desteğini tümden yitirmek demektir. ‘İşbirlikçinin gizlenmesi’ denilen bu tutum; medyayla yayılan ve bugüne dek işe yarıyan yapay gerilimlerin, siyasete yön veren unsur haline getirilmesinin hem nedeni hem de amacıdır.

Emperyalizmin Ne Olduğunu Bilmek

Türkiye’de, emperyalizm sözcüğü çok kullanılıyor ancak ne olduğu ve nasıl işlediği, gerçek boyutuyla bilinmiyor. Emperyalizm deyince, oluşan ortalama algı; silah, ordu, savaş ve askeri işgal geliyor. Oysa, bunlar emperyalizmin amacına ulaşmak için kullandığı araçlar. İşin özü; para, kar ve sömürüye yani ülkelerin varsıllığına el koymaya dayanıyor. Emperyalizmin varlık nedeni ekonomidir.
Bugün askersiz ‘çözüme’ öncelik veriliyor, olmazsa silah kullanılıyor. Amerikalılar, 20.yüzyılın başında bu işleyişe ‘açık kapı politikası’ diyordu. ‘Kapılar Amerika’ya açık olmalı, kapalıysa kırılmalı’. Söylenen buydu. Kapılar bugün, mali ve ticari ilişkilerle açılıyor ve işbirlikçilerle açık tutuluyor.

AKP’nin Özgörevi (Misyonu)

Türkiye’nin emperyalizmin ağına yakalanması, Atatürk’ün ölümüne dek giden eski bir öyküdür. AKP’nin 15 yıllık iktidar dönemi, bu uzun sürecin son aşamasıdır. ABD bu son dönemde, Türkiye’de bugüne dek yapamadığı ve yaptıramadığı ne kadar tasarımı varsa, tümünü AKP’ye yaptırmıştır/yaptırmaktadır.
İktidara getirilmeyle başlayan, BOP adına Ortadoğu’da görev verilmesiyle gelişen ilişkiler ağı; başladığı gibi sürmektedir. Bunu, geçen ay yapılan Washington ziyareti açıkça ortaya koymuştur. Durumun böyle olmadığını, AKP’nin ABD’yle çatıştığını ileri sürenler, Trump’un; “Dostum Erdoğan dünyanın çok zorlu bir bölgesinde görev yapıyor, açıkçası yüksek not alıyor. Türkiye ve ABD’nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakındır” sözlerinin ne anlama geldiğini açıklamak durumundadırlar.
Türkiye-ABD ilişkileri, söylendiği gibi gerçekten “hiç olmadığı kadar” yakın mıdır? Ya da “tarihinin en sorunlu dönemini mi” yaşıyor? Bu soruya, medya siyasetçilerinin gözüyle değil de, yüzyıl yukardan bakarak yanıt verilecek olursa, “Türkiye, Kurtuluş Savaşı’ndan beri, ABD isteklerine hiç olmadığı kadar yakın” yanıtının verilmesi gerekiyor.

Kurtuluş Savaşı, Türk Devrimi ve ABD

Türkler, Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimiyle; ‘Anadolu’nun kapılarını’ üstelik sımsıkı ve yalnızca ABD’ye değil, bütün emperyalist devletlere kapattı. Bu tutumuyla, sömürge ve yarı-sömürgelere örnek oldu ve Amerikalıların “insanlığın baruttan sonra bulduğu en tehlikeli silah” dediği, ulusal kurtuluş savaşları çağını başlattı. ABD’yle ‘en uzak’ ülke haline geldi.
ABD Atatürk’ü ve Türk Devrimi’ni hiç affetmedi. Onları, kendisi için en büyük tehlike olarak gördü. Lozan’ı imzalamadı, Sevr’in 20.yüzyılın ‘en demokratik antlaşması’ olduğunu söyledi. Yüzyıl boyunca bu anlayışla hareket etti ve Türkiye’yi yüzyıl önceki duruma getirmeye çalıştı ve bunu başardı. Türkiye, 21.yüzyılın başında, ABD’ye hiç olmadığı kadar ‘yakın’ hale geldi.

 Recep Tayyip Erdoğan ve ABD

‘Ey Amerika’yla’ başlayan ve söz karmaşasıyla süren açıklamalara dayanarak değerlendirme yapacak olursak, Türkiye’nin ABD’yle çatıştığı söylenebilir. Ancak, bu gerçeği yansıtmaz. Türkiye, ABD’nin yüzyıldır getirmeye çalıştığı yere getirilmişken ve bunu iktidar yapılıp 15 yıl orada tutulan AKP yapmışken; yapay diklenmeler, inandırıcılığı olmayan karşıtlıklar, Rusya flörtü, ‘vize’ sürtüşmesi falan bir önem taşımıyor. Trump, gerçeği söylüyor. Yeni Osmanlıcı Türkiye, ABD’ye ‘hiç olmadığı kadar yakınlaşmış’ durumda.
BOP Eşbaşkanı olarak Türkiye’de ‘Ilımlı İslam’ düzeni kuran ve kitle desteği süren Recep Tayyip Erdoğan’dan, ABD neden memnun olmasın; ‘üzerini neden çizsin’. Bunu yapmak istese, elinde sonuç alacağı çok sayıda koz var. En kolayından Ecevit’e yaptığını yapar; borsadaki sıcak parayı çeker, ayakta zor duran ekonomiyi bir anda yere serer ve Erdoğan’ın siyasi yaşamı biter.

Çatışma İçin Neden Var mı?

Erdoğan’ın ABD’yle çatıştığını ve ‘defterden silindiğini’ söylemek için, çatışmanın dayandığı uygulamaların ne olduğunu somut olarak ortaya koymak gerekir. AKP’nin, ABD’nin çıkarlarına ve yürüttüğü politikalara karşı, içte ve dışta herhangi bir uygulaması var mıdır? İktidara geldiği 2002’den bugüne dek geçen 15 yıl içinde, onun dümensuyunda hareket etmemiş midir? ‘Stratejik ortağımız’ dediği ABD’nin hemen her isteğini yerine getirmemiş midir?
ABD, Türkiye’yi güçsüzleştirip kendine bağlamak ve çıkarı yönünde kullanmak için yoğun çaba harcamış ve bu çabanın sonucunu; Kore Savaşı’ndan başlamak üzere bugüne dek almıştır. Değişik biçimde bugün de almaktadır. Erdoğan’ı, özü, İsrail’in büyütüp güçlendirilmesi ve Akdeniz’e bağlı ‘Büyük Kürdistan’ın’ kurulması olan BOP’un Eşbaşkanı yapmıştır. Barzani ‘devletini’ neredeyse Türkiye'ye kurdurmuştur. İncirliği kullanmaktadır. Suriye sınırında, 800 kilometrelik alana PYD’yi yerleştirmiştir. Türkiye’nin Fırat’ın Batısı’ndaki kırmızı çizgisini yeşile dönüştürmüştür. Silahlı Kürt milisleri, Türkiye’den Suriye’ye geçirtmiştir. Kürt militanlara askeri eğitim verdirmiştir. Barzani ‘referandumuna’ karşı birşey yaptırtmamıştır. Bunların tümünü, Erdoğan önderliğindeki AKP’ye yaptırmıştır. Erdoğan’ın ‘üzerini neden çizsin’. Erdoğan, ABD’nin tekerine taş koymadığı sürece üzeri çizilmeyecektir.

Olacak Olanlar

ABD, Kürt devletini kurup tanıyacak ve bu devleti dünyaya tanıtacaktır. Bunun alt yapısı hazırdır. Kürt devletinin kurulup tanınması, parçalanma sırasının Suriye’den sonra İran’a ve Türkiye’ye gelmesi demektir. Cumhuriyet’i kuranlar bunu bildikleri için, Kürt devletini savaş nedeni saymışlardı.
ABD, Türkiye’nin yeni-Osmanlıcığa geçmesini ve ‘Ilımlı İslam’ adını verdiği rejimle yönetilmesini istiyor. İsteğini yönetime getirdiği AKP’ye yaptırmış durumda. İnanç çatışmalarının denetimden çıkma riskini biliyor ama bu risk AKP’yle iş çevirmesini önlemiyor. Onun için önemli olan Türkiye’nin güçsüz kılınması. Bunu da AKP mükemmel yapıyor.

Türkiye’ye 1923’ten Bakmak

İçinde bulunduğumuz duruma, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne dek geçen, yüz yıl geriden bakıldığında yaşanmakta olan gerçeklerin görünümü böyledir. Laf karmaşasına dönüşen açıklamalar, içi boş sözler ve yaptırımı olmayan gözkorkutmaların bir önemi yok. ‘Vize krizlerinin’, Zarraf davalarının ve Erdoğan’ın korumalarının kovuşturulmasının da bir önemi yok.
ABD şu anda elinde bulundurduğu AKP’yi verimli biçimde kullanmaktadır. ‘Ey Amerika’ seslenişi, düşünme ve algı gücü zayıflatılmış halka yönelik, kendini güçlü gösterme girişimi, gerçeği örten bir yanıltma girişimidir.
Yapay karşıtlıklarla yürütülen danışıklı dövüş sürerken yani düşük düzeyli bir ‘cambaza bak’ olayı yaşanırken geçekler şöyledir: Türkiye’nin ekonomisi çökmüştür. Borç, ödenebilirlik sınırını aşmış, borç taksitleri yeni borçlarla ödenmektedir. Ordu, eğitim kurumlarıyla birlikte tasfiye edilmiştir. Suriyeli göçmenler, imam okulları, vakıflar ve tarikatlarla Türkiye Araplaştırılmaktadır. Şeriat uygulamaları yaygınlaştırılmakta, 2023’e hazırlanılmaktadır. AKP’nin yarattığı yıkım, köktenci bir değişim olmadan hiçbir iktidar değişiminin düzeltemeyeceği kadar ağırdır.
Bunlar, ABD’nin 80 yıldır peşinde koştuğu ve ancak şimdi yaptırabildiği işlerdir. Bunları yapan AKP’nin üzerini ABD neden çizsin?

Olanlar

‘Recep Tayyip Erdoğan’ın üzeri çizildi’, ‘AKP’nin miyadı doldu’ sözlerinin çarpıklığı açıktır. ‘Vatan Savunması Yapılıyor’, ‘İkinci Kurtuluş Savaşı veriliyor’ gibi deli saçması sözler göz önüne getirildiğinde; Türkiye’de ortaoyununa dönüşen ve aymazlıktan ihanete giden siyasetin yayıldığı görülecektir.
ABD, Barzani’ye bağımsızlığa yönelik ‘referandum’ düzenletmiş ve bir durum saptaması yapmıştır. ‘Referanduma’ söylemle karşı çıkan AKP yönetimi, somut bir adım atmamış, konuyu her olayda yaptığı gibi zamanın unutkanlığına bırakmıştır. Kürt devleti, tanınmaya bir adım daha yaklaşmıştır.
Kuzey Suriye’de, PYD ordu haline gelmiş, ileri teknoloji silahlarıyla donatılarak, Akdeniz’e açılacak koridoru açıyor. Cılız önleme girişimleri, somut bir sonuca ulaşmıyor ve halkı oyalamaktan başka bir işe yaramıyor. Rusya’yla girilen değişken ve güvensiz ilişkinin ne getireceği ya da götüreceği belirsizliğini koruyor. Büyük devlet çekişmesine sahne olan Suriye’de, sonucu bu çekişmenin alacağı biçim belirleyecektir. Tutarsızlık içindeki Türkiye’nin sözünü dinleyen olmayacak.
Dışarda Türkiye’yi bu duruma getiren AKP’yi, ABD neden defterden silsin?
ABD, Türkiye’yi, ‘sürekli kaos kuramı’ adını verdiği çatışmalı bir düzensizlik ortamına götürüyor. Bunu yaparken, söz karmaşası ve inanç sömürüsünü kullanan AKP’yi kullanıyor. Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de bunu başardı. Aynı şeyi, Türkiye ve İran’da da yapmak istiyor. BOP’ta açıkladıkları gibi, burada İsrail ve Büyük Kürdistan’dan başka büyük devlet bırakmamaya kararlılar. Buna karşı çıkıp, çevre ülkeleri bir araya getirerek başarılı olabilecek tek ülke Türkiye. Ancak, Türkiye AKP aracılığıyla denetim altında.
ABD, belirlediği yolda ilerlerken, Recep Tayyip Erdoğan’ın, bağlı olarak AKP’nin ‘üzerini neden çizsin’.
Türkiye’de siyaset, neden olduğu toplumsal çözülmeye bağlı olarak, sürekli düzey yitiriyor ve sorun çözmek yerine sorun yaratır hale geliyor. Ülkenin kaderine yön veren iktidar sahipleri, yetersiz donanım ve eğitimsizlikleriyle topluma geriliği yayıyor. Geriye gidiş ve ilkelleşme, politika haline getiriliyor, derine giden bozulmalar yaşanıyor. Bilinç yoksunluğu ve yetersizlik, iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin her alanını etkisi altına alıyor. Türkiye içinde yaşadığı çağın gereklerinden koparak, karanlık ve karışık bir geleceğe doğru gidiyor.
15 yorum:

 1. Bu yazıyı Soner Yalçın ve doğu Perinçek gibi neoakp'lilere ithaf etmek gerekir!

  YanıtlayınSil
 2. "İthaf edilecek" adam o kadar çok ki Sayın Kayık.

  YanıtlayınSil
 3. Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 4. Adnan Pelvanlar18 Ekim 2017 11:48

  Sözcü yazarları çok yumuşadı, her kaba sığar hale geldiler. Soner Yalçın bugün yazmış: "CHP tek başına ne yapsın". Yapacakları tek bir şey var tepelerindeki Soros=Tesev=Taşnak takımını atıp Atatürk ilkelerine dönmek. Soner, aptalı oynuyor..

  YanıtlayınSil
 5. Kaleminize sağlık. Bu kadar doğru ve ayrıntılı yazılırdı ancak.(Her yazınızda olduğu gibi) İnsanların körleştirildiği günümüzde sizin yazılarınız karanlıktaki bir fener gibi yol göstermekte.. İyiki varsınız ..

  YanıtlayınSil
 6. EMEGINIZE SAGLIK, BU YAZIYI ASLINDA VATAN PARTISINE YAKIN DURAN EMEKLI ASKERLERE OKUTMAK VE SORMAK LAZIM GALET, DELALET YADA HIYANET, HANGISI?

  YanıtlayınSil
 7. Sayın Metin Aydoğanın yazısının güncel siyasi gelişmelerden çok önce yazıldığını görüyorum..ABD-İsrail projesinin, iki önemli ayağı kırılmış gözüküyor. Rusya ve bölge ülkeleri ile yapılan antlaşma sonucu ,Suriyenin kuzeyinde Kobani dışında yeni kürt kantonları kurulmasına gidecek süreç durdurulmuştur.İkinci ayak olan Bağımsız Kürdistan kurulması aşaması,batılı siyasetçilerin de söylediği gibi mazide kalan bir hatıra olarak kalıyor.Barzani kaybetmiştir. ABD kaybetmiştir.Rusya, Suriyenin eski sınırlarına dönmesini sağlayarak Ortadoğuda belirleyeci bir güç olmuştur.Elbetteki Türkiyenin hatalı Dış politikasını zorunlu olarak değiştirerek,Suriye ve Irakın toprak bütünlüğünü kabul edip,Rusya ve bölge ülkeleri ile ittifaka girmesi bu hesabın bozulmasına katkısı olmuştur. Türkiyenin de milli çıkarına olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD nin projesinde kullandığı güçlere silah yardımını çoğaltması bence Dış politikadaki ani değişime neden olmuştur.Darbenin amacı Türkiyede ABD çıkarlarına itaatle uyan bir yönetim oluşturmak olduğu kadar 2001 de iktidara gelmesini desteklediği Tayyip Erdoğanı saf dışı bırakmaktı..Değişmez bakış açısı olanların darbenin kontrollü olduğunu söylemesi çok şaşırtıcı. Bu kontrollü darbe girişimi ise tamamı 327 general olan TSK nın 192 Generali tutuklu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının karara bağlanması nasıl yorumlanır.? ABD çıkarlarını rahatsız eden gözden kaçan bir girişimde sonuçlanmaya başladı. Ticarette dolar yerine Milli para kullanımı ..Çin ile 2016 Kasım ayında 700 milyon tl lik ticaret uygulanmasına başlandı.Rusya ve İran ile antlaşma yapıldı,uygulama 2018 Ocak ayında başlayacak. Dünya ticaretinin büyük bölümünün ABD Doları’na bağlı olarak yapılmasından gelen “Dolar Gücü”dür.Bir nevi takas sistemi olan Milli Ticareti için atılan adımlarla dolara karşı bir suikast olup,ABD nin tekerine takoz koyulmuş sayılmazmı.? .Bu gelişmeler AKP'yi değilde,Tayyip Erdoğanı defterden silmesi ve vize uygulaması ile başlayan müdahaleleri için yeterli sebeb değilmidir..?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. AKP ve RTE ABD'den izin almadan WC ye bile gidemez.Bunlari geçiniz!

   Sil
 8. Merhaba,henüz sular bulanık RUSYA ile anlaşılmasının tayyip erdoğanın şahsi manevraları olarak görüyorum yani tayyip erdoğanın çıkarları ile ülke çıkarları darbeden sonra akçalı hayatta olmasa bile siyasi anlamda bir miktar örtüşmüştür. MİLLİ bir duruş sergiliyebilmesi için gümrük duvarlarını yeniden kurması gerekir buna ilişkin bir gösterge yoktur aksine sırbistandan inek ithali ile yerli hayvancılıga bir darbe daha indirmiştir.
  SAYIN metin AYDOĞAN okurlarından erhan köroğlu
  sevgiler saygılar hocam

  YanıtlayınSil
 9. https://www.dunya.com/kose-yazisi/kopru-ve-otoyollari-elestirirken-hesap-yapiyor-musunuz/386961
  bu konu hakkındaki düşünceniz nedir

  YanıtlayınSil
 10. Yazınız çok güzel ama kafama takılan soru Fırat kalkanı ve idlib operasyonu ayrıca 15 temmuzda Amerika'nın ilk saatler fazla ses çıkarmaması bu yazdikjlarnizla çelişki durumu oluşturmuyor mu
  Teşekkürler

  YanıtlayınSil
 11. Sayın Okçu, köprü ve yünel konusunda bu blogda en az 6 yazı var okuyabilirsiniz.

  YanıtlayınSil
 12. Fırat Kalkanı, bence etkili bir girişim değil Sevgili Mühendis. Koşullar olgunlaşınca geri çelilinecek yada farklı ad ve uygulamayla ABD politikasına eklenecektir. Güçsüzseniz, sizi kimse dinlemez. Türkiye çok güçsüz durumda.Daha da güçsüzleşecek.

  YanıtlayınSil
 13. akp yi amerika silmedi ama millet silmek üzere ki buna da tedbir alıyorlar. ama akp tek başına bi halt yapamadığı için bunu amerika ve uluslararası ekiplerlerle yapıyor. bu avrupaya ve amerikaya diklenmeler falan bu yüzden. tıpkı en çok oy oranın olduğu almanyayla yapılan dalaş gibi. tabiki evet çıkması için onların hayır demesi lazımdı daha doğrusu başkanlığa karşıymış gibi durması lazımdı. oyle de yaptılar tuttu. diğer bi tedbir de belediye başkanlarının güya istifa ettirilmesi olayı. istanbul izmir ankara gibi yerlerde belediye başkanları bırakın hükümetten habersiz küresel çetelerden bile habersiz iş yapmazlar. yani bu büyük şehirlerde yapılan herşey gayet planlı ve haberli işlerdir. yani bir büyükşehirde belediye başkanının izini göremezsiniz, her şehirde ayni yapılanma. bu projeler batıdan destekli hükümet politikasıdır. yani belediye başkanının dünyaya beyan ederek yapmadığı tek şey çalmaktır. akp de kimseyi çaldı diye kovmaz öyle bir parti değil. baktılar oylar gidiyor hemen trübünlere oynamaya başladılar. yoksa gökçekin çalmasına itiraz eden adam yok oy meselesi. velhasıl herşey aynı oyunlar oyunlar oyunlar. her ihtimale karşı yedek partiler de hazırda bekliyor olur ya akp kazayla gider. yapılan işer hep aynı kim başa gelirse gelsin sadece biri dinden biri atatürkten bahsederek yalan söyler tek fark bu. yani akpnin patronu kimse chpn de patronu o. hatta ve hatta yeni parti de böyle. eğer gündem içinde boğulup gitmediyseniz şunu farketmeniz lazım. chpnin adalet yürüyüşü çok garip birşeydi. yani türkiyeden planlanmış bir şey değildi. ve kaç aydır yeni parti yeni parti. artık partinin ismini yeni parti olarak bildik. sonra baktık iyiymiş parti(hadi yine iyisin). bunlar akp iş göremez hale geldiğinde amerika globalizmin işlerini türkiyede görecek yedek partilerdir. kardeşim şunu bilelim türkiyede siyaseten bi yere gelmek için amerika ve para gücünün yardakçısı olmak lazım. deniz baykalı açığı var diye öldürmediler belki ama muhsin yazıcıoğlu öldürüldü. geriye kalanların ne kadar hain olduğunu siz düşünün artık

  YanıtlayınSil